Uputstvo za administratore

Samostalna registracija korisnika na portalu

Na edukacijskom portalu www.edukacija.sogfbih.ba je omogućena samostalna registracija korisnika. Da bi mogli pristupiti e-learning kursevima na portalu, neophodno je da korisnici kreiraju korisnički račun. Samostalno kreiranje korisničkog računa na platformi, se može izvršiti klikom na tipku „Prijavite se" u gornjem desnom uglu početne stranice edukacijskog portala.
U novootvorenom prozoru korisnik treba odabrati opciju „Kreiranje novog korisničkog računa".
Nakon toga se otvara forma za unos podataka korisničkog računa.
Obavezna polja su označena crvenim zvjezdicama. Nakon što su uneseni svi potrebni podaci korisničkog računa, korisnik treba da klikne na tipku „Kreiraj moj novi korisnički račun". U tom momentu korisnički račun je kreiran.